NOWE KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

NOWE KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Od marca 2021 r. pojawią się nowe etykiety energetyczne i zmienione klasy efektywności energetycznej dla urządzeń gospodarstwa domowego. Tutaj znajdą Państwo wszystkie istotne informacje na ten temat.

Od 1996 r. etykieta energetyczna (lub etykieta UE) zawiera informacje o niskim zużyciu energii i wody przez główne urządzenia gospodarstwa domowego. Jest ona wymagana przez prawo i jest umieszczana na produkcie, zarówno w sklepach, jak i na stronach internetowych sprzedawców detalicznych.
Etykieta energetyczna ma na celu skrótowe pokazanie klientom danych dotyczących efektywności energetycznej i umożliwić lepsze porównanie urządzeń dostępnych na rynku.
Z czasem urządzenia gospodarstwa domowego stały się bardziej efektywne kosztowo i energetycznie. Z tego powodu unijna etykieta jest obecnie aktualizowana.

Unia Europejska wydała obowiązkową aktualizację obecnej etykiety energetycznej dla następujących kategorii produktów:

- Pralki
- Suszarka do prania
- lodówki / zamrażarki
- zmywarki do naczyń
- urządzenia do przechowywania wina

Od marca 2021 r. nowa etykieta energetyczna musi być widoczna na wszystkich urządzeniach.
ZMIANY W KLASACH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ZMIANY W KLASACH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Co dokładnie zmienia się w klasach efektywności energetycznej?

W rzeczywistości jest to dość proste. Klasy A z "Plusami",takie jak A +++, A ++ i A +, zostają zastąpione jednolitą skalą zużycia energii od A do G. Zachowana zostaje siedmiostopniowa skala kolorów. Ze względu na zmienione metody pomiaru stare etykiety przestają być aktualne. W ich
miejsce pojawiają się nowe.

Na razie zmiany nie dotyczą suszarek bębnowych, piekarników i okapów. Oczekuje się, że będą one zmieniane od roku 2022. Jest więc całkiem możliwe, że obok suszarki A +++ znajdziecie Państwo pralkę klasy C.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów (APPLIA) wyjaśnia jak przygotować się do zmiany, a także jej terminy, obowiązki producentów i sprzedawców detalicznych, nowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do efektywnego gospodarowania zasobami oraz samą nową etykietę energetyczną. Konsumenci będą mogli zobaczyć nowe etykiety na urządzeniach dopiero od 1 marca 2021 r.
Nowa etykieta energetyczna dla pralek
Nowa etykieta energetyczna dla pralek

Dzięki przeprojektowanej etykiecie energetycznej wprowadzono pewne innowacje w zakresie treści:

Na wszystkich etykietach efektywności energetycznej znajdzie się kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej i w karcie informacyjnej danego urządzenia znajdziesz dalsze informacje.

Poprzednie klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) nie będą już miały zastosowania. Dostępne będą klasy efektywności energetycznej od A do G.

Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartości rocznej lecz odpowenio na1 lub 100 cykli prania w programie Eco 40-60.
Nowością jest również klasa hałasu od A do D, by oprócz wartości podanej w dB(A) parametr ten był jeszcze bardziej przejrzysty. Poziom hałasu dotyczy wirowania, a nie jak to było do tej pory głośności urządzenia podczas fazy prania i wirowania (podawane były dwie wartości).

Nowa etykieta energetyczna dla pralek
Nowa etykieta energetyczna dla pralek

1. Kod QR
2. Klasa efektywności energetycznej*
3. Ważone zużycie energii* w cyklach roboczych kWh/100 (w programie Eco 40-60)
4. Pojemność znamionowa dla pełnego cyklu prania
5. Czas trwania programu "Eco 40-60" przy pełnym załadunku
6. Ważone zużycie wody* w litrach/cykl w programie Eco 40-60
7. Klasa efektywności wirowania*
8. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB(A) re 1 pW

Nowa etykieta energetyczna dla pralko-suszarek
Nowa etykieta energetyczna dla pralko-suszarek

Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych etykiet efektywności energetycznej, również w przypadku pralko-suszarek będzie istniał kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej i karcie charakterystyki produktu danego urządzenia znajdziesz dalsze informacje.

W przypadku pralko-suszarek dostępne klasy efektywności energetycznej również wahają się od A do G.

W tej kategorii urządzeń wszelkie parametry podzielono na dwie oddzielne grupy. Oddzielnie dla prania i suszenia oraz dla samego prania. W obu przypadkach normatywnym programem jest program Eco 40-60. Dzięki temu euroetykieta jest bardziej czytelna.

Zużycie wody i energii elektrycznej zgodnie z nową euroetykietą energetyczną dotyczy 100 cykli prania oraz prania i suszenia. Nowością jest również klasa hałasu od A do D, by oprócz wartości podanej w dB(A) parametr ten był jeszcze bardziej przejrzysty. Poziom hałasu dotyczy wirowania, a nie jak to było do tej pory głośności urządzenia podczas fazy prania i wirowania (podawane były dwie wartości)

Nowa etykieta energetyczna dla pralko-suszarek
Nowa etykieta energetyczna dla pralko-suszarek

1. Kod QR
2. Klasa efektywności energetycznej** dla pełnego cyklu prania i suszenia
3. Klasa efektywności energetycznej* dla cyklu prania
4. Ważone zużycie energii na 100cykli prania i suszenia (kWh/100 cykli)**
5. Ważone zużycie energii* na 100 cykli prania (kWh/100 cykli)
6. Pojemność znamionowa dla pełnego cyklu prania i suszenia**)
7. Pojemność znamionowa dla cyklu prania
8. Ważone zużycie wody w litrach liczone na pojedynczy cykl prania i suszenia**)
9. Ważone zużycie wody* w litrach/cykl prania
10. Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia przy maksymalnym załadunku
11. Czas trwania programu prania "Eco 40-60" przy pełnym załadunku
12. Klasa efektywności wirowania*
13. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu

Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń
Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

W ramach procesu standaryzacji dotychczasowe klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) zostały również zastąpione przez jednolitą skalę od A do G. Zgodnie z poprzednią normą nowa klasa efektywności energetycznej B odpowiada w przybliżeniu urządzeniu w klasie A +++ -23 %.

W przyszłości kod QR znajdujący się na każdej etykiecie efektywności energetycznej będzie powiązany z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej oraz w karcie charakterystyki produktu danego urządzenia znajdą Państwo więcej informacji.

Ponadto przy określaniu pojemności urządzenia i kompletów naczyń wprowadzane są nowe, bardziej realistyczne wymagania (np..uwzględnia się misy lub garnki)). Dlatego też, wartości te mogą być inne niż na starej etykiecie energetycznej.

Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartościach rocznych, lecz na 1 (w przypadku zużycia wody) lub 100 cykli zmywania w programe Eco
Nowością są również wprowadzone klasy hałasu od A do D, by poziom hałasu w dB (A) był bardziej przejrzysty.

Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń
Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

1. Kod QR
2. Klasa efektywności energetycznej
3. Zużycie energii w cyklach roboczych kWh/100 cykli zmywania w programie Eco
4. Pojemność znamionowa wyrażona jako liczba standardowych kompletów naczyń w programie Eco
5. Zużycie wody w programie Eco w litrach/cykl
6. Czas trwania cyklu "Eco"
7. Emisja hałasu wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu

Nowa etykieta energetyczna dla lodówek / zamrażarek
Nowa etykieta energetyczna dla lodówek / zamrażarek

Na etykietach lodówek i zamrażarek znajdzie się również kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej i karcie charakterystyki produktu danego urządzenia znajdziesz dalsze informacje.

Poprzednie klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) nie będą już miały zastosowania w lodówkach i zamrażarkach. Nowe klasy energetyczne będą miały zakres od A do G. Nowa klasa efektywności energetycznej A odpowiada urządzeniu z A +++ - 60% według poprzedniego standardu.

Tak jak na poprzednich euroetykietach energetycznych. zużycie energii elektrycznej jest raportowane w cyklu rocznym.
Wprowadzone zostaną również klasy hałasu od A do D, aby uczynić poziom hałasu w dB (A) bardziej przejrzystym.

Nowa etykieta energetyczna dla lodówek / zamrażarek
Nowa etykieta energetyczna dla lodówek / zamrażarek

1. Kod QR
2. Klasa efektywności energetycznej od A do G
3. Zużycie energii w kWh/rok (mierzone w nowych warunkach standardowych)
4. Całkowita objętość wszystkich komór do mrożenia
5. Całkowita objętość wszystkich komór chłodzących
6. Poziom emitowanego hałasu oraz ustalona klasa emisji hałasu

Regulacja ekoprojektu
Regulacja ekoprojektu

Oprócz zmienionych klas efektywności energetycznej, od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ekologicznego projektowania. Reguluje ono przyjazne dla środowiska wzornictwo produktów, minimalną dostępność części zamiennych oraz możliwość recyklingu i naprawy.

Celem jest zmniejszenie wpływu urządzeń gospodarstwa domowego na środowisko, z uwzględnieniem całego cyklu ich życia.

Odkryj nasz portal samoobsługowy, aby znaleźć odpowiednie części zamienne do naprawy swoich urządzeń.

Dowiedz się więcej

Zamknięte

Gdzie kupić